Organizaciona struktura kompanije


Predstavljamo vam organizacionu šemu Jadranskog brodogradilišta Bijela:



Kontakt podatke sektora i službi Brodogradilišta možete pronaći na strani "Imenik"